Enten du er leasingkunde eller du eier bilen din selv, anbefaler vi deg å følge bilens serviceprogram. Dette for at bilens garantier skal opprettholdes, du har en trafikksikker bil og du opprettholder bilens andrehåndsverdi ved eventuelt salg.

Din Audi følger en plan fastlagt av bilfabrikken. I stedet for å betale hver gang dette arbeidet utføres kan du gjøre en avtale med oss der vi fordeler denne kostnad på dine faste månedsutgifter. Dermed har du alltid kontroll. 

Gjennom serviceprogrammet Garantert Audi Service sikres du som kunde: 

  • Audi merkeorginale deler
  • Audi merkeverksteder
  • Forlenget Mobilitetsgaranti
  • Kontroll på kostnadene
  • Tryggere eierskifte
  • Samlefaktura gjennom Audi Financial Services

Pris er avhengig av modell, avtalt kjørelengde og hvor lenge avtalen gjelder. Sjekk med din Audiforhandler hva som passer for deg.

Du vil ikke kunne bli rammet av økte servicepriser så lenge avtalen løper.

Avtalen kan kombineres med våre Privatleasing- og Leasingavtaler.