Alle biler trenger service, så hvorfor ikke spre kostnaden på månedsfakturaene.

Din Audi følger en plan fastlagt av bilfabrikken. I stedet for å betale hver gang dette arbeidet utføres kan du gjøre en avtale med oss der vi baker disse kostnadene inn i dine faste månedsutgifter. Dermed har du alltid kontroll. 

Gjennom serviceprogrammet Garantert Audi Service sikres du som kunde: 

  • Audi orginaldeler
  • Audi-autoriserte verksteder
  • Forlenget Mobilitetsgaranti
  • Kontroll på kostnadene
  • Tryggere eierskifte
  • Samlefaktura gjennom Audi Financial Services

Pris er avhengig av modell, avtalt kjørelengde og hvor lenge avtalen gjelder. Sjekk med din Audiforhandler hva som passer for deg.

Du vil ikke kunne bli rammet av økte servicepriser så lenge avtalen løper.

Avtalen kan kombineres med våre Privatleasing- og Leasingavtaler.